Oferuję:

Terapię indywidualną i grupową dla osób z diagnozą:

 • zaburzeń lękowych (nerwicowych),
 • zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń odżywiania,
 • Terapię dla osób z chorobami psychicznymi,
 • Terapię dla osób z zaburzeniami depresyjnymi,

Terapię indywidualną i grupową dla osób:

 • pijących szkodliwie oraz ich rodzin,
 • uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin,
 • uzależnionych od hazardu oraz ich rodzin,
 • dla dorosłych dzieci alkoholików,
 • Pomoc osobom, które doświadczają trudności w kontaktach z innymi ludźmi, przeżywają kryzysy życiowe (zdradę, separacje, rozwody, śmierć bliskich), lęki, niepokoje, zmagają się z niską samooceną i obniżonym nastrojem.

Od lipca będę prowadzić konsultację dla małej grupy analitycznej do 8 osób. Będą to konsultacje skierowane do osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz z trudnościami w relacji z innymi i z samym sobą.